ACCESS DESIGN LAB ACCESS DESIGN LAB

DANH MỤC

Phù sa talk 03 – Chuyện nghề, chuyện nghiệp của 4 Kiến trúc sư WEPLAY

Phù sa talk 03 | buổi nói chuyện cuối cùng trong khuôn khổ triển lãm trước khi kết thúc vào ngày 21.03.2019, lần này sẽ là sự xuất hiện của KTS Hoàng Minh Tuệ, Trần Quang Trung, Nguyễn Hồng Quang và KTS Lê Quang Thạch với những chia sẻ độc đáo về chuyện nghề Kiến trúc.

Link: https://youtu.be/2CLnEojga9U

Share:

Copyright 2019 by
ACCESSDESIGNLAB